en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda na Uganda! from Ray's blog

3. Kurwana cyangwa gutongana bisobanura ko mukunda kuba muri kumwe-ingingo ya gatatu!


Tugendeye ku bushakashatsi bumwe, ikosa ryambere rikomeye abakundana bakora kenshi ni ukwirinda – kenshi twumva ko ikintu ari ikosa ariko ntitugire icyo tuvuga. Kandi kutumvikana niko kuba impamvu rusange yo gutandukana.

Nubwo ushobora kwizera ko kuganira ibibazo byumvikana bitagira icyo bimarira umubano wawe, ibyo ntabwo ari ukuri. Kurwanda cyangwa gutongana bibemerera gushishoza ibibazo byanyu ndetse ko kubilkemura mbere yuko bikomera. Niyo mpamvu abakundana benshi bakunda gutongana, baramarana igihe kinini.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi uyu munsi!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo