en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda na Uganda! from Ray's blog

4. kurwana cyangwa gutongana byoroshya  uburakari. Ingingo ya kane


Kuba mu mubano ntabwo byoroshye – niba wita kuwo mukundana (umwunganizi), uba ugomba guhora igira igaruriro ku bintu runaka.  We natabigukorera, byanga bikunda urarakara.

Kutihagararaho igihe bigeze ku bintu bigufitiye umumaro bishobora gutuma uwo mukundana atekereza ko ashobora kubona icyo ashaka cyose, ndetse ibyo bishobora kukongera uburakari.  Iyo ni nzira ishobobora gutuma umubano utangenda neza.

Uburyo bwiza bwo gukemura iki kibazo ni ukureka ibyo bitekerezo bitari byiza bisohoka ndetse no kwereka uwo mukundana ko mwese mungana no mubyo mukeneye.

Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi uyu munsi!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo